FOTOZCEST.CZ : VYHODNOCENÍ 5. KOLA 2013

Témata 2013

1. kolo – Zvířata

ukončení 2. března

Více info ...

2. kolo – Sport

ukončení 2. května

Více info ...

3. kolo – Krajina

ukončení 2. července

Více info ...

5. kolo – Makro

ukončení 2. listopadu

Více info ...

6. kolo – Voda

ukončení 2. prosince

Více info ...

Průběžné pořadí 2013

průběžné
pořadí

Jméno

počet
bodů
1.

Ondřej Záruba

21
2.-5.

Tibor Popela  

20
2.-5.

Jean-Paul Amez-Droz

20 
2.-5.

Zdeněk Šabacký

20
2.-5.Radim Glajc20
6.Petr Štípek17
7.-9.

Gabriela Matulová

15
7.-9.

Pavel Korecký

15
7.-9.Jaroslava Melicharová

15

10.Jirka Soukup13

Témata 2013

1. kolo – Zvířata

ukončení 2. března

Více info ...

2. kolo – Sport

ukončení 2. května

Více info ...

3. kolo – Krajina

ukončení 2. července

Více info ...

5. kolo – Makro

ukončení 2. listopadu

Více info ...

6. kolo – Voda

ukončení 2. prosince

Více info ...

Témata 2013

1. kolo – Zvířata

ukončení 2. března

Více info ...

2. kolo – Sport

ukončení 2. května

Více info ...

3. kolo – Krajina

ukončení 2. července

Více info ...

5. kolo – Makro

ukončení 2. listopadu

Více info ...

6. kolo – Voda

ukončení 2. prosince

Více info ...

Vyhodnocení 5. kola 2013

Makrofotografie nám přibližuje ohromný svět malých motivů drobných předmětů, živočichů, rostlin. Umožňuje nám vidět a zobrazit to, co je pouhým okem těžko viditelné, anebo pro lidský zrak zcela neviditelné. Dává nám také příležitost nacházet skryté krásy a zvláštnosti, tvořit výtvarně působivé obrazy, experimentovat s abstrakcí, fotografickými prostředky vytvářet nové, neskutečné světy, zaměřit se na určité tvary, linie a barvy, jejich přechody a průniky. Ano, i páté soutěžní téma, které jsme v duchu doby zkráceně označili „Makro“, skýtalo celý vesmír možností. A odborná porota se shodla mimo jiné na tom, že rozhodně bylo z čeho vybírat. Že mnohé soutěžní práce jsou po všech stránkách velice kvalitní. Set soutěžních snímků sice obsahuje také ty, které do oblasti makrofotografie vůbec nepatří, ale celkově podává dobré svědectví o tom, že „makro“ patří mezi vaše „oblíbené disciplíny“, že vás motivuje a inspiruje k dlouhodobé tvorbě.

Očekávali jsme pár dotazů a připomínek k zadání, avšak nepřišly. Vědomě jsme totiž nešli na samotnou hranici makrofotografie. V zadání jsme se drželi limitů pro „pojem makrofotografie“ zhruba od zobrazení v měřítku 1:1, tedy v „životní velikosti“, do zvětšení 20:1. Jsme si ovšem vědomi, že je to nepřesné, orientační vymezení, poněvadž už i menší zvětšení fotografují specialisté někdy pomocí mikroskopu, a naopak některé populárně-odborné publikace uvádějí, že mikrofotografie začíná až od poměru obrazu 30:1. Ovšem už pro zvětšení nad 10:1 je často nutné mít složité pomůcky či speciální vybavení a dobře zvládnutou metodiku osvětlení a snímání. Avšak soutěž Foto z cest má všem přinášet hlavně radost z fotografování, příjemné pocity ze zdařilých „úlovků“ i systematické, promyšlené tvorby. Je to příležitost v tom nejlepším slova smyslu se pochlubit svými „výběrovými snímky“ a pro vzájemnou inspiraci a motivaci. Měřítko zobrazení tudíž není podstatné.


My Sunshine, foto: Lucie Kačorová

Níže uvádíme deset nejlepších snímků podle odborné poroty. Pomyslnou bronzovou medaili získala Gabriela Matulová za snímek Právě zrozená vážka (č. 397). Představujeme si, jak autorka, která díky dlouhodobému studiu života vážek ví kdy a kde a s jakým vybavením má být, trpělivě čeká na okamžik, kdy se vážka začíná líhnout a postupně pořizuje snímky, jimiž tuto úžasnou událost zdokumentuje. A následně pro soutěž vybrala ten, kterým ji může přiblížit i naprostým laikům a pomoci jim, aby si uvědomili mnohé souvislosti, o které je každodenní shon ochuzuje.

„Stříbrnou medaili“ získal Miroslav Žít za záběr jako z mikroskopiského akčního thrilleru Běžník kopretinový s úlovkem (č. 095). Autorem zachycený moment je působivý nejen obrazově, je to také pohled na jeden z principů, které v přírodě fungují a jejichž správná interpretace nás, lidi, obohacuje o nové poznání a pomáhá nám jít „dál a výš“, zatímco nesprávná způsobuje mnoho bezpráví a bolesti. Základní teze teorie fotografie říká, že „fotografie je sdělení“. Tento snímek by mohl sloužit jako jeden z příkladů, jaká také sdělení může obsahovat a že se někdy může jednat i o základní otázky, které řeší filozofové, přírodovědci, historici i jiní vědci.   


Běžník kopretinový s úlovkem, foto: Miroslav Žít

A držitelkou „zlaté medaile“, tedy vítězkou 5. soutěžního kola „Makro“ se stala Lucie Kačorová díky snímku My Sunshine (č. 285). Je to snímek současně roztomilý a dynamický a vypráví krásný příběh, ve kterém si různí vnímatelé mohou nalézt své interpretace a asociace. Sluníčko sedmitečné právě vzlétající z květu kopretiny působí velmi optimisticky, veskrze pozitivně. Ostatně „berušky“ máme většinou spojeny se svým dětstvím, mládím a časy bezstarostných toulek prosluněnými letními loukami a lze předpokládat, že mnohým z vás, kteří jste snímek viděli, vytanula na mysli dětská říkánka, kterou se berušky na špičce ukazováku ptáme, zda poletí „do nebíčka či do peklíčka“.


Právě zrozená vážka, foto: Gabriela Matulová

Vítězce srdečně gratulujeme a blahopřejeme také autoru a autorce snímků na druhém a třetím místě. Naše gratulace jako vždy patří také dalším v pořadí desítky nejúspěšnějších soutěžních prací na téma „Makro“. Děkujeme všem vám, kdo jste své snímky do tohoto kola soutěže Foto z cest poslali a těšíme se na vaše fotografie v šestém kole s tématem „Voda“.

5. kolo - Makro - prvních deset

  1. Lucie Kačorová  - My Sunshine = 20 
  2. Miroslav Žít  - Běžník kopretinový s úlovkem = 15 
  3. Gabriela Matulová  - Právě zrozená vážka = 10 
  4. Milan Přibil  - Makrovesmír = 7 
  5. Jirka Soukup  - Korálky = 6 
  6. Marcela Jakusová  - Zelený deštník = 5 
  7. Miriam Stehliková  - Pavučinka 1 = 4
  8. Roman Zaremba  - Skleněné kapky = 3 
  9. Alexandra Synac  - Kapičková = 2
  10. Jaroslava Melicharová  - Vločka = 1
Organizátor: Mediální partneři:   Partneři soutěže:    
       
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ