FOTOZCEST.CZ : VYHODNOCENÍ 4. KOLA 2011

Témata 2013

1. kolo – Zvířata

ukončení 2. března

Více info ...

2. kolo – Sport

ukončení 2. května

Více info ...

3. kolo – Krajina

ukončení 2. července

Více info ...

5. kolo – Makro

ukončení 2. listopadu

Více info ...

6. kolo – Voda

ukončení 2. prosince

Více info ...

Průběžné pořadí 2013

průběžné
pořadí

Jméno

počet
bodů
1.

Ondřej Záruba

21
2.-5.

Tibor Popela  

20
2.-5.

Jean-Paul Amez-Droz

20 
2.-5.

Zdeněk Šabacký

20
2.-5.Radim Glajc20
6.Petr Štípek17
7.-9.

Gabriela Matulová

15
7.-9.

Pavel Korecký

15
7.-9.Jaroslava Melicharová

15

10.Jirka Soukup13

Témata 2013

1. kolo – Zvířata

ukončení 2. března

Více info ...

2. kolo – Sport

ukončení 2. května

Více info ...

3. kolo – Krajina

ukončení 2. července

Více info ...

5. kolo – Makro

ukončení 2. listopadu

Více info ...

6. kolo – Voda

ukončení 2. prosince

Více info ...

Témata 2013

1. kolo – Zvířata

ukončení 2. března

Více info ...

2. kolo – Sport

ukončení 2. května

Více info ...

3. kolo – Krajina

ukončení 2. července

Více info ...

5. kolo – Makro

ukončení 2. listopadu

Více info ...

6. kolo – Voda

ukončení 2. prosince

Více info ...

Vyhodnocení 4. kola 2011

Pro čtvrté kolo naší letošní fotografické soutěže jsme zvolili téma Typické pro... Jednak se dokonale hodí pro „cestovatelské“ zaměření soutěže, ale také vede k hlubšímu zamyšlení nad motivy i tvorbou samotnou a skýtá i další prvky a možnosti, které je možné nápaditě využít. Věřili jsme, že vás právě tyto související aspekty budou bavit a podle toho, jak jste různí jako lidé a jak rozdílně přistupujete k pozorování světa a dění kolem sebe i ke své fotografické tvorbě, tak bohatý a pestrý bude také soubor soutěžních fotografií na téma Typické pro...

Náš předpoklad byl správný. To nás velmi těší. Nejvíc fotografií bylo krajinářských, a to nejrůznějšího druhu a zaměření, což je logické. Vždyť „Typická krajina“, to je klasická kapitola krajinářské fotografie a Krajina, to je jeden ze základních fotografických a potažmo výtvarných žánrů. Avšak naše soutěžní téma nebylo takto úzké, formulace „Typické pro...“ skýtá mnohem, mnohem širší „pole působnosti“. A tak jste posílali momentky a dynamické výjevy z domova i z nejrůznějších koutů světa, různé druhy portrétní fotografie, záběry zblízka – třeba abyste ukázali něco, co je typické pro jaro – květ s pilnou včelou, pracovali jste výtvarnými prostředky, používali jste symboly a znaky, byli jste vážní a zvídaví, ale – a to nás velmi potěšilo – také vtipní, dali jste ve svých fotografiích prostor humoru. Doufáme, že jste se při tvorbě pro 4. téma naší soutěže bavili. A že to, čím jste se nyní zabývali, bude alespoň trochu inspirativní a podnětné i pro vaši další tvorbu.


Island-Planeta opic?, foto: Pavel Svoboda

Ovšem – výběr nejlepších fotografií byl ze všech čtyř soutěžních kol nejtěžší. To je fakt, žádný alibismus nebo klišé. Důvodů ale bylo více než „jen“ široká tvůrčí různorodost, ačkoli ta výběr ztížila podstatně. Navíc tato bohatost nabídky rezonovala s rozdílnými pohledy jednotlivých členů soutěžní poroty, a tak se silněji než u prvních tří témat projevily jejich rozdílné pohledy. Velká „mela“ propukla také kvůli tomu, že někteří autoři a autorky dosáhli působivosti svých snímků výrazným využitím speciálních postupů a efektů, kupříkladu simulací HDRI – zobrazení s vysokým dynamickým rozsahem, ale i jinými, což je přirozeně důvodem k diskusi. Dalším důvodem bylo to, že zajímavé, působivé zpracování v některých případech nebylo podpořeno odpovídající technickou kvalitou. Technická dokonalost fotografií je při našem posuzování sice až na čtvrtém místě, důležitější je smysl snímku, obsah, poutavost, čitelnost, práce s hlavními skladebnými prvky a eliminace prvků rušivých, přesto ve finálním výběru svou roli hraje. Ovšem – někdy to, co se jeví jednomu jako chybné, třeba jako nezvládnutý kontrast a sytost barev, může druhého oslovit díky zcela výjimečné atmosféře, která emotivně posiluje sdělení, které snímek vyslovuje.


Sunset, foto: Tibor Popela

Závěrečný výběr deseti snímků, které nejvíce zaujaly soutěžní jury, je tedy záležitostí dlouho a těžko se rodícího kompromisu. Na druhou stranu v tomto kole došlo hned v prvotním výběru k jedné „trojshodě“ a tento snímek je tudíž vítězný. Je to fotografie Pavla Svobody Island – Planeta opic? (Dyrholaey). Naopak snímek Sunset, jehož autorem je Tibor Popela, byl velmi diskutován, tedy především výše jeho umístění. A symbolicky řešený záběr Typické pro podzim, který zachytil Marcel Jirásek, zaujal „bronzovou silou“ až v průběhu živých diskusí. Na prvních třech místech tedy máme typickou, výtvarně působivou krajinu, snímek indické ženy s emotivním nábojem, těžící z několika kontrastů, a to jak těch, které plynou ze způsobu tamního života, tak těch čistě fotografických, a černobílou fotografie, která nás oslovuje jednoduchou symbolikou.

Srdečně gratulujeme vítězi čtvrtého soutěžního kola Pavlu Svobodovi a také autorům snímků na druhém a třetím místě, Tiboru Popelovi a Marcelu Jiráskovi, i všem úspěšným soutěžícím, kteří se umístili v desítce nejlépe hodnocených prací a připsali si body do celkového pořadí a tedy v souboji o absolutní vítězství. Jak víte, letošní soutěž má šest kol, šest témat – a v současné době můžete posílat své nejlepší snímky na téma Nejlepší moment (do 10. listopadu 2011) a Působivá panoráma (s uzávěrkou 10. prosince 2011).


Typické pro podzim, foto: Marcel Jirásek

Děkujeme vám všem, kdo jste své fotografie do soutěže poslali, a těšíme se na vaše další, které připravíte pro dvě následující soutěžní témata. Přejeme vám mnoho zajímavých tvůrčích nápadů a držíme vám palce, aby se vám co nejlépe zdařila také jejich fotografická realizace.

4. kolo – Typické pro ... – prvních deset:

1. Pavel Svoboda - Island-Planeta opic? = 20 bodů
2. Tibor Popela – Sunset = 15 bodů
3. Marcel Jirásek - Typické pro podzim = 10 bodů
4. Jiří Večerník - Typické pro holandskou krajinu = 7 bodů
5. Martin Čoček - Typické pro český les = 6 bodů
6. Martina Hlaváčová - Žena kmene Dani = 5 bodů
7. Petr Louženský - Typické pro židy = 4 bodů
8. VeronikaKrat - Typické pro arabské země = 3 body
9. David Čecelský - Svatý muž = 2 body
10. Miroslav Šmatolán - Typické pro Švýcarsko = 1 bod

4.Kolo - Typické pro ... – věcné ceny pro první tři:

1.cena – Cokin Krajina kit 1 — Pavel Svoboda 
2.cena – předplatné časopisu Lidé aZemě — Tibor Popela
3.cena – oblečení značky Reioice — Marcel Jirásek

... dále všichni získávají tisk fotografií od společnosti Digitální studio.

Gratulujeme!

Organizátor: Mediální partneři:   Partneři soutěže:    
       
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ