FOTOZCEST.CZ : PRAVIDLA SOUTĚŽE

Témata 2013

1. kolo – Zvířata

ukončení 2. března

Více info ...

2. kolo – Sport

ukončení 2. května

Více info ...

3. kolo – Krajina

ukončení 2. července

Více info ...

5. kolo – Makro

ukončení 2. listopadu

Více info ...

6. kolo – Voda

ukončení 2. prosince

Více info ...

Pravidla soutěže

 

1 — Zasílání fotografií

Fotografie v grafickém formátu JPEG bude každý soutěžící nahrávat přes www.fotozcest.cz v sekci
Nahrát své foto. Ideální velikost je 800 × 600 nebo 600 × 800 pixelů. Velikost schránky pro každého
soutěžícího je stanovena na 500 kB. K jednomu tématu může každý soutěžící vložit maximálně 3
fotografie. Je-li tématem větší obrazový celek, například série snímků, sekvence, výběr z reportáže,
pak maximálně dva různé soubory čítající 5 snímků. Všechny nahrané fotografie budou uveřejněny ve
fotogalerii.

2 — Termíny jednotlivých soutěžních kol

Fotografie na téma „Zvířata“ můžete zasílat od 1. ledna do 2. března 2013.
Další soutěžní kolo „ Sport“ bude ukončeno k 2.
května 2013. Třetí téma „Krajina“ finišuje 2. července 2013. Zajímavé téma „Architektura“ bude ukončeno 2. září 2013. Páté soutěžní kolo
na téma „Makro“ bude ukončeno 2. listopadu 2013. Posledním
tématem je „ Voda“, které bude ukončeno 2. prosince 2013.
Do všech výše uvedených soutěžních kol mohou být nahrávány fotografie během celého roku, vždy pro dané téma a fotografie budou vyhodnocovány dle výše uvedených uzávěrek.

3 — Soutěžní fotografie a jejich hodnocení

Zaslané fotografie hodnotí trojčlenná nezávislá a odborná porota. Po uzávěrce jednotlivých kol
vyhodnotí a zveřejní výsledky hodnocení. Používá bodové hodnocení, které přiděluje body deseti
nejlepším fotografiím podle tohoto klíče:
1. místo 20 bodů;
2. místo 15 bodů;
3. místo 10 bodů;
4. místo 7 bodů a další místo v pořadí níže vždy o jeden bod méně až po 10. místo s jedním bodem.

Průběžné výsledky budou uveřejněny vždy na webových stránkách a ve vydáních časopisu Lidé a
Země spolu s připomenutím aktuálního soutěžního tématu. Pravidelně budou ohlašováni a
odměňováni vítězové/vítězky jednotlivých soutěžních kol.

Na závěr bude vyhlášen(a) absolutní vítěz/vítězka a celkové pořadí. Tři nejúspěšnější získají hodnotné
ceny a rovněž tak budou odměňováni drobnými cenami partnerů fotografické soutěže viz sekce
www.fotozcest.cz CENY.

Návštěvníci webu Fotozcest.cz budou mít možnost během celého roku svým hlasováním na
webových stránkách vybrat Fotografii čtenářů – tu, která je ze všech soutěžních fotografií nejvíce
zaujala. Její autor nebo autorka získají speciální cenu.

Zasláním soutěžních fotografií soutěžící současně:

a) uděluje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O
ochraně osobních údajů;
b) poskytuje organizátorovi soutěže souhlas s publikováním svých fotografií v tiskové nebo
elektronické podobě v rámci soutěže a při její propagaci v různých médiích a různými formami;
c) prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií a že má souhlas osob se zveřejněním fotografií, na
kterých jsou zachyceny; soutěžící prohlašuje, že si není vědom, že by třetí osoba bránila nebo
zpochybňovala uveřejnění fotografií.
d) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změny pravidel a témat soutěže. Na výhru v soutěži není
právní nárok. Organizátor soutěže bude vyřazovat takové fotografie, které odporují etice a dobré
morálce.
e) Fotografie musí být autentické a dovolené jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a retuše;
montáže a další výraznější zásahy pomocí počítačových programů jsou nepřípustné. Výjimkou,
potvrzující toto pravidlo, jsou zadání témat, která naopak takovou počítačovou editaci vyžadují,
kupříkladu sestavení panoramatických obrazů, vytváření obrazu specifické barevnosti a podobně.

 

Organizátor: Mediální partneři:   Partneři soutěže:    
       
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ